Postępowanie w sprawach o ubezwłasnowolnienie.

Postępowanie w sprawach o ubezwłasnowolnienie.

W ramach usług świadczonych przez moją kancelarię spotykam się z klientami, chcącymi uregulować sytuację prawną swoich krewnych, którzy z uwagi na problemy w codziennym funkcjonowaniu potrzebują pomocy w załatwianiu swoich spraw. Zgodnie z przepisami prawa, każda osoba w wieku 18 lat nabywa pełną zdolność do czynności prawnych, może o sobie samodzielnie decydować. W przypadku osób […]