Podział majątku

Skuteczny adwokat wie jak przeprowadzić podział majątku wspólnego.Po zakończeniu sprawy rozwodowej, uregulowanie kwestii finansowych pozostaje kolejną kwestią z którą musi się zmierzyć strona postępowania, czy też reprezentujący ją adwokat. Podział majątku będzie wpływał na sytuację finansową klienta w podobnym stopniu jak kwestia wysokości alimentów.

Orzeczenie Sądu w sprawie rozwodowej niesie za sobą wiele różnych konsekwencji dla stron postępowania. O ile małżonkowie nie uregulowali wcześniej spraw majątkowych, czeka ich postępowanie w sprawie podziału majątku wspólnego, ponieważ wyrok rozwiązujący małżeństwo z mocy prawa przekształca istniejący ustrój majątkowy w rozdzielność majątkową. Na majątek wspólny składają się wszystkie dobra materialne, dochody, środki które powstały w wyniku pracy zawodowej obydwu bądź jednego z małżonków.

Jeżeli między małżonkami istnieje porozumienie, podział majątku wspólnego można przeprowadzić w drodze umowy. W przypadku gdy w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, wówczas do ważności takiej czynności konieczna jest obecność notariusza. Jest to najprostszy, podstawowy i najszybszy sposób na uregulowanie kwestii finansowych.

Najczęściej jednak konsensus między małżonkami jest trudny do osiągnięcia. W takiej sytuacji to Sąd będzie musiał rozstrzygnąć które składniki majątku wchodzą w skład majątku wspólnego, a które w skład majątku osobistego niepodlegającego podziałowi. Jeżeli przedmiotem podziału będzie nieruchomość, konieczne będzie uregulowanie jej stanu prawnego. Określenie sposobu podziału, ustalenie spłat i innych kwestii, istotnych w toku tego postępowania. Co do zasady, strony mają równe udziały w majątku wspólnym. Istnieje jednak możliwość aby każda ze stron wnosiła o ustalenie udziałów w stopniu wprost proporcjonalnym do powstania tego majątku. W praktyce jest to możliwe do przeprowadzenia, muszą jednak istnieć ku temu ważne powody. Tą oraz wiele innych kwestii, w toku tego postępowania, będzie musiał rozstrzygnąć Sąd. Dlatego też, warto zapewnić sobię opiekę prawną profesjonalisty. W każdej sprawie sądowej gdzie w grę wchodzą interesy majątkowe, istotne znaczenie będzie miał fakt, czy państwa interesy reprezentuje znający się na tej problematyce adwokat. Podział majątku nie musi być źródłem stresu, można go przeprowadzić w sposób sprawny, zgodny z interesem Mocodawcy.

 

Podział majątku, adwokat Katowice Ewa Hauzer-Auguściak