Adwokat Rozwodowy

 

Adwokat Rozwód Katowice. Adwokat rozwodowy Ewa Hauzer-Auguściak

Ze sprawami rozwodowymi po raz pierwszy zetknęłam się kilkanaście lat temu, gdy rozpoczynałam pracę w wydziale rodzinnym Sądu Okręgowego w Katowicach. W wydziale tym rozpatrywano sprawy o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa oraz inne sprawy z zakresu prawa rodzinnego. Sprawdzałam między innymi prawidłowość wniesionych środków odwoławczych od orzeczeń sądów rejonowych jak i apelacji wniesionych od orzeczeń Sądu Okręgowego w Katowicach. Przez moje ręce przeszło kilka tysięcy różnego rodzaju pozwów, zwłaszcza pozwów rozwodowych. Miałam również doskonałą okazje przypatrywać się pracy adwokatów. Oceniać, jak interesy klienta realizuje skuteczny adwokat rozwodowy, jakich używa środków dowodowych, jak prowadzi postępowanie. Z drugiej strony widziałam, jak Sąd ocenia pisma kierowane przez pełnomocników, do których wniosków się przychyla. Okres pracy w Sądzie pozwolił mi zdobyć niezbędne przygotowanie, przenieść na wyższy poziom znajomość procedur, prawa materialnego oraz co najważniejsze dał możliwość poznania, czym charakteryzuje się praca skutecznych adwokatów rozwodowych.

Obecnie zdobytym doświadczeniem i wiedzą dzielę się z Klientami podczas udzielanych porad prawnych oraz  z powodzeniem wykorzystuję na sali sądowej. Rozwód należy do kategorii najtrudniejszych spraw z zakresu prawa rodzinnego, warto więc zapewnić sobie opiekę specjalizującego sie w tej dziedzinie adwokata. Sprawy rozwodowe oraz cały katalog spraw rodzinnych należą do mojej specjalności i tych spraw podejmuję się najchętniej. Wiem, jak w sposób skuteczny i sprawny poprowadzić sprawę rozwodową, jak wykazać winę, jak wyegzekwować wysokie alimenty. Każdemu z Moich Klientów zapewniam bezpieczeństwo w toku postępowania i gwarancję, że ich interesy reprezentuje profesjonalny adwokat rozwodowy. Katowice jako siedziba Sądów Okręgowych, właściwych jako pierwsza instancja w sprawach rozwodowych, to miejsce w którym najczęściej reprezentuję swoich Klientów, choc zdarza się, że prowadzę sprawy sądowe na terenie całego kraju.

Prawo rodzinne od zawsze było przedmiotem mojego szczególnego zainteresowania. Już na studiach prawniczych, czytając fachową literaturę czy też komentarze do poszczególnych przepisów, poświęcałam dużo uwagi problematyce jaką jest rozwód.  

Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, broniąc z wynikiem bardzo dobrym pracę „Postępowanie odrębne w sprawach małżeńskich”. Na tym samym Uniwersytecie w 2011 roku ukończyłam studia doktoranckie na Katedrze postępowania cywilnego pod kierunkiem prof. zw. dr  hab. Stanisławy Kalus.

W życiu prywatnym jestem mężatką, matką Jakuba oraz Poli. Uwielbiam dobrą książkę, dobry film oraz dobre wino. Jeżeli pogoda pozwala, uprawiam nordic walking.

Ewa Hauzer-Auguściak, adwokat rozwodowy. Katowice ul. Przemysłowa 10 lok 210.

Zapraszam do korzystania z moich usług.