Czy mieszkając za granicą można rozwieść się w Polsce?

Jak najbardziej jest to możliwe. Jeżeli oboje małżonkowie mają polskie obywatelstwo,
to pomimo zamieszkiwania za granicą, mogą starać się o uzyskanie rozwodu przed
sądem okręgowym w Polsce, co wynika z przepisów kodeksu postępowania cywilnego
dotyczących jurysdykcji krajowej.

Rozwód w Polsce a rozwód za granicą.

Niejednokrotnie przepisy postępowania rozwodowego w innych krajach są bardziej
restrykcyjne niż przepisy prawa polskiego. Przykładowo w Irlandii Południowej przed
uzyskaniem rozwodu należy pozostawać w separacji prawnej przez 5 lat. W Polsce
przed orzeczeniem rozwodu nie jest wymagane uzyskanie separacji prawnej, należy
jednak wykazać, że rozkład pożycia ma charakter zupełny i trwały.
W przeciwieństwie do osób zamieszkujących w Polsce, osoby zamieszkujące za
granicą mogą ograniczyć postępowanie rozwodowe jedynie do orzeczenia rozwodu,
bez konieczności procedowania również w kwestii władzy rodzicielskiej, alimentów,
kontaktów z małoletnimi dziećmi. Takiej możliwości nie mają małżonkowie, którzy na
stałe zamieszkują w Polsce.

Rozwód w Polsce, a konieczności przyjazdu do Polski.

Co istotne, można przeprowadzić taki rozwód zdalnie, bez konieczności przyjazdu do
Polski, co wymaga złożenia odpowiedniego wniosku w pozwie rozwodowym bądź w
odpowiedzi na pozew. Opłata od pozwu w sprawie rozwodowej osób zamieszkujących poza terytorium Polski jest stała i wynosi 600 zł.
Dobrze napisany pozew znacznie ułatwi postępowanie, co przekłada się na szybkość
jego przeprowadzenia. Jeżeli małżonkowie są zgodni co do orzeczenia rozwodu bez
orzekania o winie, postępowanie może zakończyć się na jednej rozprawie.
Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę, w tym tłumaczenia przysięgłe,
reprezentacje na każdym etapie postepowania, przesyłamy odpisy wyroków za
granicę, prowadzimy sprawę zgodnie z potrzebami Zleceniodawcy.
Prowadzimy sprawy rozwodowe przed sądami polskimi również dla osób
mieszkających poza Unią Europejską.