Uprowadzenie dziecka

Uprowadzenie dziecka

W ostatnim czasie coraz częściej spotykamy się z problemem uprowadzeń dzieci (tzw. uprowadzeń rodzicielskich), do których dochodzi wówczas, gdy jeden z rodziców zabiera dziecko do innego kraju lub zatrzymuje dziecko w swoim kraju, bez zgody i woli drugiego z rodziców. Kwestię uprowadzeń rodzicielskich reguluje Konwencja o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granicę z 1980 roku, […]