Czy mieszkając za granicą można rozwieść się w Polsce?

Czy mieszkając za granicą można rozwieść się w Polsce?

Jak najbardziej jest to możliwe. Jeżeli oboje małżonkowie mają polskie obywatelstwo,to pomimo zamieszkiwania za granicą, mogą starać się o uzyskanie rozwodu przedsądem okręgowym w Polsce, co wynika z przepisów kodeksu postępowania cywilnegodotyczących jurysdykcji krajowej. Rozwód w Polsce a rozwód za granicą. Niejednokrotnie przepisy postępowania rozwodowego w innych krajach są bardziejrestrykcyjne niż przepisy prawa polskiego. Przykładowo […]