Wnioski dowodowe w sprawie rozwodowej.

Wnioski dowodowe w sprawie rozwodowej.

Postępowanie rozwodowe prowadzone jest zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego. Do takiego postępowania stosuje się przepisy zawarte w części dotyczącej postępowań odrębnych, a w zakresie tam nieuregulowanym stosuje się przepisy z części ogólnej kodeksu Proces o rozwód nie jest typowym procesem cywilnym. Często towarzyszą mu emocje i problemy, których nie spotykamy w innych postępowaniach. Postępowanie […]