Rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa

Najczęściej spotykanym ustrojem majątkowym w małżeństwach w Polsce jest ustrój wspólności majątkowej, w którym wynagrodzenia i dochody małżonków stanowią ich majątek wspólny, a każdy nabyty przedmiot w czasie trwania małżeństwa stanowi ich wspólną własność. Już przed zawarciem małżeństwa można w formie aktu notarialnego ustalić, że przyszli małżonkowie będą pozostawali w rozdzielności majątkowej. Wówczas w czasie […]