Czy muszę mieć adwokata w sprawie rozwodowej ?

Artykuły 87 1 i 87 2 kodeksu postępowania cywilnego wskazują, w jakich sprawach i
przed jakimi sądami wymagany jest tzw. „przymus adwokacki”. Do tej kategorii spraw
nie należy ani sprawa o rozwód ani o separację. Tym samym nie ma wymogu
korzystania z pomocy adwokata w sprawie rozwodowej. A może jednak warto
skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika? W naszej kancelarii często
spotykamy się z sytuacjami, kiedy Klient w początkowej fazie postępowania
rozwodowego nie był reprezentowany przez adwokata. Niestety, nie posiadając pełnej
wiedzy prawniczej, takie osoby często popełniają błędy, które przekładają się na
wynik sprawy. Trudno na dalszym etapie postępowania np. już po przesłuchaniu
świadków, uzupełnić postępowanie dowodowe i zmienić losy sprawy, choć nie jest to
niemożliwe.
Z perspektywy doświadczenia zawodowego, jak i doświadczeń moich Klientów, mogę
śmiało stwierdzić, że najlepiej rozpocząć proces mając po swojej stronie adwokata.
Przed wszczęciem postępowania warto zasięgnąć porady prawnej, obejmującej całość
zagadnienia. Porady i wskazówki pozyskane w Internecie często nie opierają się na
obowiązujących przepisach prawa, a nawet są sprzeczne z nimi. W trakcie porady
prawnej adwokat posiadający doświadczenie w sprawach rodzinnych, w tym sprawach
rozwodowych, może wskazać, które rozwiązania będą najlepsze. Pomoże również
właściwie dobrać i powołać wnioski dowodowe, z czym Klienci mają największe
problemy. Adwokat zapewnia Państwo bezpieczeństwo prawne, co pozwoli
zabezpieczyć Państwa interesy i uregulować ważne kwestie na przyszłość.