Zakres usług

Rozwody i separacje

Rozwody to jedna ze specjalizacji kancelarii. Zapewniam fachowe poradnictwo, reprezentację procesową oraz kompleksową pomoc prawną na każdym etapie postępowania. Doświadczenie pozwala mi kierować postępowaniem w sposób zapewniający pełną realizację interesów klienta. W sprawie o rozwód Sąd reguluje nie tylko sposób rozwiązania małżeństwa lecz także normuje inne kwestie dotyczące rodziny takie jak władza rodzicielska nad małoletnimi dziećmi stron, alimenty na rzecz małoletnich dzieci, ewentualnie na rzecz małżonka, orzeczenie o wspólnym mieszkaniu stron, podział majątku wspólnego stron. W trakcie pierwszego spotkania z klientem, szczegółowo tłumaczę jak wygląda proces o rozwód, czym różni się od separacji i unieważnienia małżeństwa. W zależności od sytuacji klienta doradzam, jakiego roszczenia dochodzić. Zapewniam kompleksową obsługę, sugeruję skorzystanie ze wszelkich dostępnych uprawnień do realizacji założonego celu, w tym postępowań zabezpieczających. W uzgodnieniu z klientem podejmuję się pozasądowej mediacji z drugą stroną sporu. Dla klientów pozostających w sakramentalnych związkach małżeńskich prowadzę sprawę rozwodową w sposób ułatwiający późniejsze unieważnienie sakramentu małżeństwa przed sądemmetropolitarnym.

Sprawy Rodzinne

Do kategorii spraw rodzinnych należą : o władzę rodzicielską (ograniczenie, pozbawienie), kontakty z dzieckiem, ustalenie pochodzenia dziecka, koszty utrzymania matki w czasie ciąży, alimenty (zasądzenie, podwyższenie, obniżenie, uchylenie, egzekucja, wygaśnięcie alimentów), podział majątku wspólnego małżonków, piecza zastępcza. Posiadam bogate doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych. Mam świadomość, iż w zdecydowanej większośći przypadków są to sprawy delikatne, wymagajace doświadczenia, jednocześnie konsekwentnej realizacji interesów Klienta. W toku postępowania bardzo duże znaczenie moze mieć fakt posiadania profesjonalnego pełnomocnika. Sama kwestia alimentów nierzadko wpływa na sytuację finansową i standard życia osób obciążonych nimi lub starajacych się o nie. Z tej perspektywy warto zagwarantować sobie prawną opiekę adwokata, który sprawnie i jeżeli trzeba bezwzględnie, będzie egzekwował interesy swego mocodawcy.

 Sprawy Spadkowe

Spadek jest ogółem praw i obowiązków jakie pozostawia po sobie osoba zmarła. Spadek po osobie zmarłej można przejąć w dwojaki sposób. Po pierwsze dziedziczenie ustawowe, tutaj zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, które regulują kto i w jakim zakresie dziedziczy majątek pozostawiony przez osobę zmarłą. Drugim sposobem jest dziedziczenie testamentowe, a więc zgodne z wolą zmarłego. Kancelaria świadczy kompleksowe porady  prawne osobom które:

-chciałyby sporządzic testement zgodny z obowiązującym prawem, nie pozostawijąc swych bliskich w trudnej sytuacji prawnej jaka może powstać po ich śmierci

-chciałyby poznać różnice jakie powstaną przy dziedziczeniu ustawowym, a testamentowym i w ten sposób zdecydować o losie swego majątku

-stoją przed dylematem przyjęcia badz odrzucenia spadku nie wiedzac jakie będą tego konsekwencje

Na te i wiele innych pytań znajdą Państwo odpowiedz korzystając z usług mojej Kancelarii.