Ustalenie ojcostwa.

Ustalenie ojcostwa.

W dzisiejszych czasach coraz powszechniejszym jest pozostawanie w związkach nieformalnych (konkubinatach). Niejednokrotnie konsekwencją jest konieczność sądowego ustalenia ojcostwa, wówczas gdy ojciec dziecka nie uznał go w urzędzie stanu cywilnego. Wobec dzieci urodzonych w konkubinacie nie działają żadne domniemania prawne, w tym domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki, jak to ma miejsce w przypadku małżeństw. W […]