Rozwód z orzeczeniem o winie a wysokość  alimentów.

Rozwód z orzeczeniem o winie a wysokość alimentów.

W sprawie rozwodowej strony mogą wnosić o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie lub z orzeczeniem o winie małżonka. Różnicę pomiędzy tymi żądaniami można sprowadzić do jednej kwestii- alimenty na rzecz współmałżonka. Rozwód bez orzekania o winie. W przypadku orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie, wzajemny obowiązek alimentacyjny małżonków istnieje jeszcze przez 5 lat i […]