Nowe prawo alimentacyjne

W kwietniu bieżącego roku uchwalona została nowelizacja kodeksu karnego, która przewiduje zaostrzenie kar dla osób uchylających się od obowiązku alimentacyjnego. Celem poprawki jest większa skuteczność w ściągalności długów alimentacyjnych. Poniżej najważniejsze założenia nowelizacji:

  • Ustawa przewiduje, że osoba, której dług wobec osoby uprawnionej do świadczenia stanowi równowartość co najmniej trzech należnych świadczeń miesięcznych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jest to znaczne zaostrzenie sankcji w stosunku do poprzednio obowiązujących. Kodeks karny mówił jedynie ogólnie o „uporczywym uchylaniu się” od alimentacyjnego obowiązku. W praktyce każda osoba zobowiązana do płacenia alimentów w łatwy sposób mogła spełnic ten warunek wpłacając np. raz na trzy miesiące niewielką kwotę. Tym razem zaleganie za pełne trzy okresy bedzie podstawą pociągnięcia do odpowiedzialności.
  • Celem zmiany jest poprawa sytuacji wielu uprawionych dzieci, które mimo wyroków sądowych nie otrzymują należnego wsparcia. Presja jaka została nałożona na osoby zobowiązane do świadczenia ma zdyscyplinować przede wszystkim te osoby, które stać na regularne opłacanie świadczenia. Ustawodawca zapewnia że zmiany nie dotkną osób, które z przyczyn obiektywnych nie mogą terminowo wywiązywać się z obowiązku alimentacyjnego.
  • Skazani na odbywanie kary pozbawienia wolności nie będą musieli odbywać kary poprzez izolację w więzieniu. Będą mogli przebywać na wolności i normalnie pracować, z tym że, będą podlegać dozorowi elektronicznemu.
  • Nawet po wszczęciu postępowania przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu będzie on posiadał możliwość uniknięcia kary poprzez spłatę całości zadłużenia.