Milczenie przedsiębiorcy to uznanie reklamacji.

Regulacja wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 2017 r. i będzie mieć zastosowanie w zakresie reklamacji składanych od tego dnia.

Wprowadza się obowiązek udzielenia przez przedsiębiorcę odpowiedzi na reklamację złożoną przez konsumenta. Odpowiedź na reklamację ma mieć określoną formę – powinna być przekazana konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku. Brak odpowiedzi w ciągu 30 dni od złożenia reklamacji oznacza uznanie reklamacji przez przedsiębiorcę, a tym samym rodzi po jego stronie określone w ustawie z 23 września 2016 r. obowiązki informacyjne wobec konsumenta w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporu.

Tak więc, przedsiębiorca będzie miał obowiązek udzielenia odpowiedzi na reklamację wystosowaną przez konsumenta, a brak odpowiedzi również pociągnie za sobą określone konsekwencje.

 

Źródło:

www.dziennikustaw.gov.pl

www.lex.pl