Rozwód

Rozwód, Adwokat KatowiceDecyzja o rozwodzie musi być świadoma i przemyślana. Wyrok sądowy rozwiązujący małżeństwo wpływa na małżonków i ich sytuację rodzinną, finansową na wiele lat. Sąd musi zdecydować o wielu kwestiach: władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, wysokości alimentów, podziału wspólnego majątku, ewentualnych alimentów na rzecz jednego z małżonków. Wszystkie te kwestie mogą spędzać sen z powiek. Warto w tej sytuacji zagwarantować sobie profesjonalną opiekę prawną, a to gwarantuje jedynie profesjonalny pełnomocnik jakim jest adwokat. Rozwód to jednocześnie  początek nowej drogi. Warto ją rozpocząć bez zbędnych lub nadmiernych obciążeń. 

Doświadczenie w sprawach rozwodowych nauczyło mnie jednego. W rozwodach nie ma dwóch identycznych spraw. Do każdej sprawy należy podchodzić indywidualnie, a największym błędem jaki może popełnić adwokat to traktowanie spraw w sposób schematyczny. Dlatego też, podczas pierwszego spotkania każdego z moich Klientów zapraszam do Kancelarii na co najmniej godzinną rozmowę. Najpierw wysłuchuję klienta, później zadaję kilka pytań. Celem tej dyskusji jest określenie priorytetów, poznanie, jakie kwestię będą najistotniejsze w tym postępowaniu. Następnie informuję Klienta jakie są jego prawa i obowiązki w sytuacji, w której się znalazł. Przeprowadzam wstępną analizę, wskazuję, jak będzie wyglądać postępowanie oraz w jakim kierunku należy podążać, aby zrealizować zakładane cele. Oczywistym jest, że pierwsze spotkanie, pierwsza porada nie zobowiązuje do dalszej współpracy. Jeżeli jednak, Klient zdecyduje się na zlecenie reprezentacji w procesie, opłata za poradę jest zaliczona na poczet wynagrodzenia za prowadzenie sprawy. W tym kontekście pierwsza porada jest bezpłatna. Podstawą mojego działania w imieniu Klienta jest pełnomocnictwo. Dodatkowo zawieramy umowę, w której określamy wysokość honorarium.  Dla Klienta jest to pisemna gwarancja, że nie poniesie większych kosztów niż te zapisane w umowie.

Proszę pamiętać, że po zakończeniu postępowania stan Państwa majątku, ewentualnych zobowiązań, w dużej mierze będzie zależał od tego, jaką skutecznością wykaże się adwokat. Rozwód, sprawa rozwodowa poprowadzona w sposób właściwy daje szanse na nowe, lepsze życie. Z punktu widzenia interesów Klineta, oczywistym wydaje się wybór pełnomocnika, który specjalizuje się w tematyce jaką jest rozwód.  Dobry adwokat, ukierunkowany na prawo rodzinne, musi posiadać rozległa wiedzę, którą popiera doświadczeniem na sali sądowej. Tylko wtedy może skutecznie reprezentować interesy swoich Klientów.

Poniżej znajdą Państwo przegląd pytań i odpowiedzi, jakie najczęściej w sprawach rozwodowych zadają Klienci.

Kiedy mogę dostać rozwód ?
Kto może dostać rozwód ?
Czy mogę domagać się od męża alimentów, gdy nie jesteśmy po rozwodzie?
Od czego zależy wysokość alimentów?
Czy w każdym procesie rozwodowym Sąd orzeka o winie?
Nie chcę, żeby żona nosiła moje nazwisko po rozwodzie. Czy mogę domagać się tego w wyroku rozwodowym?
Czy mogę domagać się alimentów na córkę od jej ojca, mimo że nie byliśmy małżeństwem?
Jesteśmy Polakami, mieszkamy za granicą. Czy możemy rozwieść się w Polsce?
Czy w trakcie sprawy o alimenty mogę domagać się pieniędzy na córkę, czy muszę czekać na wyrok?
Mąż znęca się nade mną i dzieckiem. Czy mogę ograniczyć mu władzę rodzicielską?
Mąż wyjechał za granicę, nie interesuje się synem, nawet nie dzwoni. Czy mogę pozbawić go władzy rodzicielskiej?
Kiedy mogę wnosić o podwyższenie alimentów?
Mąż nie płaci alimentów. Czy mogę domagać się ich od jego rodziców?
Jesteśmy w trakcie rozwodu. Mąż domaga się orzeczenia o mojej winie. Co w sytuacji, gdy zostanę uznana za wyłącznie winną?
Mój mąż zażądał rozwodu, związał się z inną kobietą. Ja nadal kocham męża. Czy w takiej sytuacji Sąd orzeknie rozwód?